یکشنبه 3 شهریور 1398-13:29
نام عکاس: محمد صالح کرمی
زمان انتشار: یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 10:30

مرحله استانی سی و هفتمین جشنواره فرهنگی هنری

مرحله استانی سی و هفتمین جشنواره فرهنگی هنری استان کرمان برگزار شد.

شماره گزارش: 911767