جمعه 16 خرداد 1399-17:22
نام عکاس: کیانوش خربزه کار
زمان انتشار: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 16:28

نشست علمی تخصصی مدرسه صالح در ارومیه

نشست علمی تخصصی مدرسه صالح معاون وزیر آموزش و پرورش برای مدیران و معلمان نواحی و مناطق ارومیه در سالن نیلوفر ناحیه یک ارومیه برگزار شد.

شماره گزارش: 910066