شنبه 28 دی 1398-04:24
نام عکاس: لعیا جبلی
زمان انتشار: شنبه 24 فروردین 1398 07:04

پایان مرحله نهایی مسابقات بین المللی قرآن کریم در بخش بانوان

روز آخر از مسابقات بین المللی قرآن کریم در بخش بانوان در هتل همای تهران برگزار شد.