چهارشنبه 29 خرداد 1398-23:18
نام عکاس: محمدسلمانی عبیات
زمان انتشار: جمعه 23 فروردین 1398 20:08

روز آرام کرخه

رودخانه کرخه به عنوان یکی از رودخانه‌های مهم استان خوزستان پس از چند هفته طغیان، به دلیل کاهش دبی آب خروجی از سد روزی با آرامش را سپری کرد.