جمعه 2 اسفند 1398-22:57
نام عکاس: فاطمه قدم زاده
زمان انتشار: یکشنبه 11 فروردین 1398 17:23

موزه حیات وحش پارک پردیسان تهران

ﻣﻮزه حیات وحش پردیسان تهران در فضایی با مساحت داخلی 1800 متر مربع در شمال غربی تهران داخل پارک پردیسان واقع شده و دارایﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺟﺎﻧﻮری و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﻧﯽ و ﻓﺴﯿﻞ است.

شماره گزارش: 904510