شنبه 31 فروردین 1398-19:15
نام عکاس: عبدالرضا چهاردولی
زمان انتشار: جمعه 2 فروردین 1398 01:33

غار علیصدر شگفتی بی نظیر و از آثار بی بدیل دستگاه آفرینش

شماره گزارش: 903045

کلمات کلیدی: غار علیصدر قندیل