چهارشنبه 5 تیر 1398-10:29
نام عکاس: احمدرضا مشهوری
زمان انتشار: چهارشنبه 29 اسفند 1397 12:44

مصدومین چهارشنبه سوری در تبریز

چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در غروبِ سه‌شنبه، شبِ پیش از آخرین چهارشنبهٔ ماه اسفند برگزار می‌شود و برافروختن و پریدن از روی آتش مشخصهٔ اصلی آن است.

شماره گزارش: 902750