چهارشنبه 29 اسفند 1397-19:25
نام عکاس: مقدمی مجد/ خرمی
زمان انتشار: شنبه 25 اسفند 1397 09:32

اردوی دوروزه پیشتازان پسر و دختر آبادان

اردوی دوروزه پیشتازان پسر و دختر آبادان به هدف آموزش مهارتهای تشکیلاتی در آبادان برگزارشد.

شماره گزارش: 901703