چهارشنبه 7 فروردین 1398-06:44
نام عکاس: ایرج خواجوی
زمان انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 15:08

جشنواره غذاهای سنتی و صنایع دستی در روستای چمن سادات حسینی دهدزخوزستان

جشنواره غذا وصنایع دستی محلی دبیرستان متوسطه اول شهید باهنر ودبستان ابوذر روستای چمن سادات حسینی بخش دهدز برگزارشد.