یکشنبه 26 خرداد 1398-01:02
نام عکاس: ایرج خواجوی
زمان انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 15:08

جشنواره غذاهای سنتی و صنایع دستی در روستای چمن سادات حسینی دهدزخوزستان

جشنواره غذا وصنایع دستی محلی دبیرستان متوسطه اول شهید باهنر ودبستان ابوذر روستای چمن سادات حسینی بخش دهدز برگزارشد.