شنبه 4 بهمن 1399-00:56
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: دوشنبه 6 اسفند 1397 09:56

پنجمین جشن گلباران نرگس در شهرستان بیرجند

پنجمین جشن گلباران نرگس در مجتمع فرهنگی مذهبی ابن حسام با حضور فرماندار شهرستان خوسف، امامت جمعه شهرستان خوسف، امام جمعه موقت شهرستان خوسف برگزارشد.