جمعه 17 مرداد 1399-17:23
نام عکاس: احمد خراسانی
زمان انتشار: دوشنبه 15 بهمن 1397 17:15

برگزاری مسابقات ورزشی بومی محلی در مدارس شهرستان لالی

مسابقات ورزشی و بومی محلی در سطح مدارس متوسطه لالی برگزار شد.

شماره گزارش: 891606