شنبه 14 تیر 1399-04:39
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: یکشنبه 23 دی 1397 09:35

عکاسانی که هرگز عکس‌هایشان را نمی‌بینند

گاهی در تاریکی هم می توان دید، دنیا، خانه و کلاس درس کوچک تر از آن است که نتوانی پیدایش کنی و به آن نرسی . دنیا با تمام آدم هایش در تو جریان دارد و نبود رنگ و نور یا خوب ندیدن و تار دیدنت نمی تواند بین تو و دنیا حصار بکشد. دانش‌آموزان کم بینا و نابینا مدرسه پسرانه خزائلی تهران با دوربین و کمک عکاس خبرگزاری پانا از همکلاسی‌های خود عکاسی کردند و توانستند دنیای جدیدی را با وجود آنکه نمی توانند ببینند لمس و تجربه کنند.

شماره گزارش: 884356