دوشنبه 22 مهر 1398-19:32
نام عکاس: مجتبی نایب زاده
زمان انتشار: سه‌شنبه 4 دی 1397 13:55

کارگاه آموزشی مربیان پیشتاز ناحیه 7 مشهد

کارگاه آموزشی مربیان پیشتاز ناحیه 7 مشهد با حضور رئیس سازمان دانش‌آموزی خراسان رضوی برگزار شد.

شماره گزارش: 881390