دوشنبه 11 فروردین 1399-12:53
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: شنبه 1 دی 1397 14:03

نشست بررسی و آسیب شناسی طرح ساماندهی مشاغل سیار

نشست بررسی و آسیب شناسی طرح ساماندهی مشاغل سیار با حضور حجت نظری، عضوشورای شهر تهران و چند تن از دستفروشان در خبرگزاری پانا برگزار شد.