دوشنبه 3 تیر 1398-16:08
نام عکاس: محمد صالح عربپور
زمان انتشار: یکشنبه 18 آذر 1397 14:34

مراسم صبحگاه اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان

با حضور مدیر کل مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش وپرورش در مراسم صبحگاه اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان برگزار شد.

شماره گزارش: 877050