شنبه 8 آذر 1399-17:09
نام عکاس: پیام احمدی کاشانی
زمان انتشار: شنبه 10 آذر 1397 09:12

اجرای نمایش «کله پوک‌ها»

نمایش «کله پوک‌ها» به کارگردانی ساتیا نوروزی، در تماشاخانه شانو درحال اجراست.

شماره گزارش: 874685