جمعه 9 اسفند 1398-00:56
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 10 آذر 1397 08:44

جشنواره فرهنگی ورزشی درجنگل نخاب شهرستان خوسف خراسان جنوبی

جشنواره فرهنگی ورزشی درجنگل نخاب (بهشت گمشده کویر)با حضور مسئولان شهرستانی درشهرستان خوسف خراسان جنوبی برگزارشد درپایان مراسم به برندگان جوایزی اهداشد.