چهارشنبه 24 مهر 1398-12:57
نام عکاس: فاطمه سوسنی
زمان انتشار: یکشنبه 4 آذر 1397 18:09

نمایشگاه عکاسی دستان کوچک توانمند من دبستان شهید فخرایی بوشهر

معاون آموزش ابتدایی، مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر و معاون پشتیبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر از این نمایشگاه بازدید نمودند .

شماره گزارش: 873115