شنبه 10 آبان 1399-23:50
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: شنبه 19 آبان 1397 12:30

مصاحبه اختصاصی پانا با مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران