شنبه 15 آذر 1399-00:14
نام عکاس: پیام احمدی کاشانی
زمان انتشار: یکشنبه 29 مهر 1397 11:29

اجرای نمایش « مرگ یزدگرد»

نمایش « مرگ یزدگرد» نوشته بهرام بیضایی و به کارگردانی سنا نعمتی در خانه نمایش مهرگان در حال اجراست.