سه شنبه 6 خرداد 1399-10:43
نام عکاس: مرتضی فرضی
زمان انتشار: شنبه 14 مهر 1397 13:12

رجعت پیکر مطهر شهید سلطانعلی عبدالهی به وطن

پیکر شهید سلطانعلی عبدالهی نیک آبادی بعد از ۳۳ سال به وطن بازگشت