جمعه 7 آذر 1399-17:49
نام عکاس: امیر مهدی حمیدیان فر
زمان انتشار: جمعه 30 شهریور 1397 17:26

برگزاری نمایش شبیه خوانی در قتلگاه بیرجند

نمایش شبیه خوانی در حضور مردم در قتلگاه بیرجند برگزار شد

شماره گزارش: 855532