یکشنبه 10 فروردین 1399-11:14
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 24 شهریور 1397 09:35

همایش شیرخوارگان حسینی درشهرستان خوسف

همایش شیرخوارگان حسینی درشهرستان خوسف باحضور مادران و کودکان شیرخوار همزمان با سراسرکشور دردراین شهرستان برگزارشد.