دوشنبه 25 شهریور 1398-20:55
نام عکاس: مرتضی یوسفی
زمان انتشار: یکشنبه 18 شهریور 1397 10:40

تولید فیلم کوتاه "قد یه مرد" آغاز شد

تولید فیلم کوتاه «قد یه مرد» از ساخته های جدید مرتضی یوسفی با محوریت تعلیم و تربیت آغاز شد.