شنبه 8 آذر 1399-18:02
نام عکاس: پیام احمدی کاشانی
زمان انتشار: شنبه 10 شهریور 1397 08:35

اجرای نمایش «به من میگن مک کنا»

نمایش «به من میگن مک کنا» به کارگردانی رضا قنبرزاده فرید، در خانه نمایش مهرگان در حال اجرا است.

شماره گزارش: 850090