سه شنبه 4 تیر 1398-20:03
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: دوشنبه 5 شهریور 1397 22:10

اختتامیه هشتمین اردوی ملی پیشتازان دختر

اختتامیه هشتمین اردوی ملی پیشتازان دختر امروز دوشنبه 5 شهریور در اردوگاه باهنر تهران برگزار شد