یکشنبه 29 دی 1398-00:08
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: دوشنبه 5 شهریور 1397 22:10

اختتامیه هشتمین اردوی ملی پیشتازان دختر

اختتامیه هشتمین اردوی ملی پیشتازان دختر امروز دوشنبه 5 شهریور در اردوگاه باهنر تهران برگزار شد