شنبه 28 دی 1398-12:57
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: شنبه 20 مرداد 1397 15:38

مصاحبه اختصاصی پانا با دکتر سیدعلی‌نقی، پژوهشگر مرکز تحقیقات ایدز ایران