جمعه 14 آذر 1399-23:59
نام عکاس: محمد سجاد قدیری
زمان انتشار: یکشنبه 20 خرداد 1397 11:06

سومین جلسه کمیته همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش شهر تهران

دوشنبه 19 خرداد در محل دفتر مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ، سومین جلسه کمیته همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل شد.

شماره گزارش: 828354

کلمات کلیدی: حوزه علمیه