چهارشنبه 9 بهمن 1398-22:00
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: شنبه 19 خرداد 1397 15:20

بازسازی پل کریمخان زند در تهران

شماره گزارش: 828163

کلمات کلیدی: