دوشنبه 25 شهریور 1398-19:16
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: شنبه 19 خرداد 1397 15:20

بازسازی پل کریمخان زند در تهران

شماره گزارش: 828163

کلمات کلیدی: