چهارشنبه 31 شهریور 1400-09:45
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: شنبه 19 خرداد 1397 12:30

نشست خبری رئیس سازمان استثنایی آموزش و پرورش

نشست خبری« مجید قدمی »رئیس سازمان استثنایی آموزش و پرورش برگزار شد.

شماره گزارش: 828075