شنبه 15 آذر 1399-00:39
نام عکاس: محمد سجاد قدیری
زمان انتشار: سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1397 15:06

اولین نشست مشترک منتخبین شوراها و مجلس دانش آموزی

اولین نشست مشترک منتخبین شوراها و مجلس دانش آموزی شهر تهران با حضور دانش آموزان منتخب پسر و دختر و رئیس سازمان دانش آموزی شهر تهران در محل سالن جلسات سازمان دانش آموزی شهر تهران برگزار گردید.

شماره گزارش: 821943

کلمات کلیدی: