سه شنبه 12 اسفند 1399-01:51
نام عکاس: هادی فخاری سالم
زمان انتشار: دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 14:14

نشست معاونین پرورشی شهرستانهای استان تهران پیرامون پایگاههای اوقات فراغت

نشست هم اندیشی معاونین پرورشی شهرستانهای استان تهران با حضور مدیرکل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران، معاونین پرورشی و فرهنگی استان های خوزستان و شهرستانهای تهران، روسای ادارات پرورشی و فرهنگی اداره کل و معاونین پرورشی و تربیت بدنی شهرستانهای تهران با موضوع اوقات فراغت در اردوگاه شهید مصطفی خمینی دماوند برگزار شد.

شماره گزارش: 818043

کلمات کلیدی: