دوشنبه 5 خرداد 1399-17:01
نام عکاس: محبوبه خلوصی
زمان انتشار: دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 09:33

اردوی ارزیابی تشکیلاتی پیشتازان سازمان دانش آموزی ناحیه هفت مشهد

اردوی ارزیابی تشکیلاتی پیشتازان سازمان دانش آموزی ناحیه هفت مشهد برگزار شد.

شماره گزارش: 817873

کلمات کلیدی: