دوشنبه 5 اسفند 1398-03:25
نام عکاس: سارا وثاق
زمان انتشار: دوشنبه 7 اسفند 1396 16:18

نشست هم اندیشی مسئولین سازمان دانش آموزی شهرستانهای استان تهران

نشست هم اندیشی مسئولین سازمان دانش آموزی شهرستان های تهران با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در اردوگاه شهید محمد منتظری شهریار برگزار شد.

شماره گزارش: 802143

کلمات کلیدی: