یکشنبه 7 خرداد 1402-18:59
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: جمعه 11 فروردین 1402 09:40

گردشگران نوروزی در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد

مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد که امروزه به عنوان بزرگترین باغ و مجموعه تاریخی شهر تهران شناخته می‌شود منطقه‌ای مسکونی، اداری و سیاسی برای استفاده انحصاری خانواده پهلوی بوده است و از سال 1304 یعنی زمان قدرت گرفتن رضاخان تا 1357، مأمن آخرین سلسلهٔ پادشاهی کشور ایران محسوب می‌شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران این مجموعه نیز همانند دیگر ابنیه سلطنتی با کاربری موزه‌ای تغییر ماهیت داد و روزانه پذیرای تعدادی از مردم بازدیدکننده شد.