دوشنبه 8 خرداد 1402-22:12
نام عکاس: دانش‌آموز، دنیا سلطانی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 10 فروردین 1402 15:34

نمایشگاه نوروزی در مجموعه طاقبستان استان کرمانشاه

نمایشگاه نوروزی واقع در پایگاه تفریحی-فرهنگی طاقبستان استان کرمانشاه برای بازدید گردشگران نوروزی برپا شده است.