دوشنبه 15 خرداد 1402-04:19
نام عکاس: آوا حبیب پور
زمان انتشار: یکشنبه 6 فروردین 1402 20:49

نوروز در قزوین

نوروز در قزوین رنگ و بویی تازه به این شهر می دهد و مردم سعی می کنند با رسومی زیبا این عید باستانی را پاس بدارند.