سه شنبه 8 فروردین 1402-01:48
نام عکاس: دریافتی
زمان انتشار: شنبه 15 بهمن 1401 14:18

نماز خواندن دانش‌آموزان با هدایایی که دیروز در جشن فرشته‌ها گرفتند

نماز خواندن دانش‌آموزان با هدایایی که دیروز در جشن فرشته‌ها گرفتند.

شماره گزارش: 1344114