دوشنبه 24 مرداد 1401-00:03
نام عکاس: پانا ملارد
زمان انتشار: جمعه 14 مرداد 1401 18:31

همایش شیرخوارگان حسینی درشهرستان ملارد

همایش شیرخوارگان حسینی همزمان در ۲۴ نقطه از شهرستان ملارد برگزار شد.

شماره گزارش: 1299013