یکشنبه 23 مرداد 1401-23:08
نام عکاس: زهرا علمی
زمان انتشار: جمعه 14 مرداد 1401 17:09

مراسم شیرخوارگان حسینی در تبریز

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تبریز برگزار شد.

شماره گزارش: 1299008