سه شنبه 18 مرداد 1401-01:03
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: سه‌شنبه 14 تیر 1401 16:00

بازدید وزیرآموزش و پرورش از نمایشگاه شهر‌های خواهرخوانده و توانمندی‌های مدیریت شهری

یوسف نوری، وزیرآموزش و پرورش از نمایشگاه شهر‌های خواهرخوانده و توانمندی‌های مدیریت شهری بازدید کرد.