شنبه 29 مرداد 1401-00:13
نام عکاس: ریحانه بنی خلفی
زمان انتشار: دوشنبه 13 تیر 1401 19:13

همایش استانی جهاد تبیین، شاخص‌ عفاف و حجاب دستگاه‌های حاکمیتی در اهواز

همایش استانی جهاد تبیین، شاخص عفاف و حجاب در قالب قرارگاه ۲۱ تیر با همکاری استانداری خوزستان در کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد.

شماره گزارش: 1291467