شنبه 29 مرداد 1401-01:28
نام عکاس: زهرا علمی
زمان انتشار: یکشنبه 12 تیر 1401 14:17

مسابقه دارت ویژه اصحاب رسانه به‌مناسبت روز قلم

مسابقه دارت ویژه اصحاب رسانه به‌مناسبت روز قلم در تبریز برگزار شد.

شماره گزارش: 1291317