دوشنبه 6 تیر 1401-12:14
نام عکاس: جعفر فدائی
زمان انتشار: چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 15:47

برگزاری محفل انس با قرآن کریم توسط دانش‌آموزان دختر مجتمع شهید صفری نیسیان اردستان

محفل انس با قرآن کریم توسط دانش‌آموزان دختر مجتمع شهید صفری نیسیان اردستان برگزار شد.

شماره گزارش: 1280183