سه شنبه 14 تیر 1401-11:30
نام عکاس: پانا
زمان انتشار: سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 17:48

اجرای سرود سلام فرمانده توسط دانش‌آموزان پیشتاز منطقه کشاورز آذربایجان غربی

سرود سلام فرمانده توسط دانش‌آموزان پیشتاز منطقه کشاورز آذربایجان غربی اجرا شد.