دوشنبه 6 تیر 1401-23:28
نام عکاس: محمد هادی شاهرودی‌زاده
زمان انتشار: سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 09:21

مراسم اجرای سرود سلام فرمانده در مشهد الرضا(ع)

مراسم اجرای سرود سلام فرمانده با حضور دهه نودی‌های مشهد الرضا(ع)برگزار شد.

شماره گزارش: 1279658