دوشنبه 27 دی 1400-18:58
نام عکاس: سید حسن علوی
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 22:43

مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان دشتی

مانور زلزله و ایمنی دردبیرستان اندیشه شهرستان دشتی برگزار شد .

شماره گزارش: 1235157