شنبه 2 بهمن 1400-15:57
نام عکاس: ظفری
زمان انتشار: جمعه 5 آذر 1400 19:16

پیاده‌روی خانواده بسیجیان شیروان

به مناسبت هفته بسیج خانواده های بسیجی و عموم مردم در برنامه پیاده‌روی خانوادگی شرکت کردند.

شماره گزارش: 1234081