سه شنبه 5 بهمن 1400-02:59
نام عکاس: فاطمه خسروی
زمان انتشار: شنبه 6 آذر 1400 07:56

نمایشگاه خوشنویسی معلی ۳۳

نمایشگاه خوشنویسی معلی ۳۳ در فرهنگسرای اندیشه در حال برگزاری است.

شماره گزارش: 1233857