شنبه 6 آذر 1400-12:36
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: دوشنبه 26 مهر 1400 11:27

طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت

صبح امروز مرحله جدید طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت برگزار شد.

شماره گزارش: 1223749